ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Projekty

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2010-01-22 10:32:55 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

 

 Informacja na temat projektu
„Aktywność się opłaca – Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze szansą powrotu na rynek pracy”
 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet VII – Promocja integracji społecznej,
Działanie 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej,
Poddziałanie 7.2.1 – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Projekt jest realizowany od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2011 r.
Przewidziane są cztery edycje kursów w ramach reintegracji zawodowej i społecznej.
Uczestnicy projektu mają do wyboru następujące specjalności zawodowe:
 
Robotnik budowlany do 31 grudnia 2010 r.

Robotnik magazynowy

Kasjer-sprzedawca

Pomoc krawiecka

Opiekun środowiskowy

Opiekun dzieci

Ogrodnik - florysta

Kucharz małej gastronomii

Pomocnik piekarza

Ogrodnik-winiarz od 1 stycznia 2011 r.

 

Wszystkie kursy trwają 6 miesięcy. Wyjątek stanowić będzie grupa budowlana, której kurs trwa 11 miesięcy.
Zajęcia społeczne obejmują m.in. spotkania z doradcą zawodowym, pracownikiem socjalnym, psychologiem i psychoterapeutą. Zajęcia teoretyczne zawodowe odbywają się w siedzibie CIS, zajęcia praktyczne zaś w placówkach miejskich i instytucjach przystosowanych do kształcenia w danej zawodowej specjalności.
Wszyscy uczestnicy kursów będą otrzymywać miesięcznią pomoc materialną (tzw. świadczenie integracyjne) w wysokości 100 proc. zasiłku dla bezrobotnych, a także jeden ciepły posiłek dziennie.
Planujemy szereg działań dodatkowych, m.in.:
Uczestnicy specjalności robotnik magazynowy ukończą kurs obsługi wózków widłowych.
Wszyscy kursanci ukończą kurs pierwszej pomocy przedmedycznej.
W ramach projektu rozpoczniemy współpracę z zielonogórską Izbą Rzemieślniczą i Przedsiębiorczości oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego. Uczestnicy posiadający staż zawodowy będą mieli możliwość przystąpienia do egzaminu nadającego tytuł robotnika wykwalifikowanego lub czeladnika. Programy zajęć zostaną zmodyfikowane i przystosowane do wymogów Izby.
Zostaną również zatrudnieni specjaliści, między innymi: dietetyk, prawnik, specjalista ds. aranżacji, specjalista ds. działalności gospodarczej, instruktor ds. kształtowania wizerunku, geriatra, instruktor ds. sportu i rekreacji ruchowej.
Uczestnicy każdej z edycji kursów będą wyjeżdżać na wycieczki autokarowe oraz odwiedzać placówki kulturalno-oświatowe, takie jak: kino, teatr, filharmonia itp.
W projekcie zaplanowaliśmy przeprowadzenie 22 szkoleń, planujemy przeszkolić 132 osoby. Zakładamy, że minimum 55 % uczestników projektu znajdzie zatrudnienie po ukończeniu kursu.
 
Osoby zainteresowane udziałem w kursie zapraszamy do siedziby
Centrum Integracji Społecznej!
« powrót do poprzedniej strony