ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-07-08

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:57:49 Upublicznienie elementu informacja Przygotowanie i wydanie posiłków dla uczestników projektu „Lepsze jutro 3” realizowanego przez Miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze. Edyta Wróbel

Zmiany z dnia: 2022-06-29

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:14:15 Upublicznienie elementu informacja Przeprowadzenie kursu języka polskiego dla uczestników narodowości ukraińskiej realizujących projekt „Lepsze jutro 3” realizowanego przez Miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze. Edyta Wróbel

Zmiany z dnia: 2022-06-14

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:59:41 Upublicznienie elementu załącznik do informacji informacja o wyborze oferty - Nazwa elementu do którego przynależy: Przeprowadzenie egzaminów sprawdzających potwierdzających kwalifikacje zawodowe, umiejętności i/lub kompetencje zawodowe dla uczestników projektu „Lepsze jutro 3” realizowanego przez Miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Edyta Wróbel

Zmiany z dnia: 2022-05-31

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:55:51 Upublicznienie elementu informacja Przeprowadzenie egzaminów sprawdzających potwierdzających kwalifikacje zawodowe, umiejętności i/lub kompetencje zawodowe dla uczestników projektu „Lepsze jutro 3” realizowanego przez Miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Edyta Wróbel

Zmiany z dnia: 2022-05-27

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:07:56 Edycja elementu informacja Przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalistycznych dla uczestników projektu „Lepsze jutro 3” Edyta Wróbel
14:05:34 Upublicznienie elementu załącznik do informacji informacja o wyborze oferty - Nazwa elementu do którego przynależy: Przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalistycznych dla uczestników projektu „Lepsze jutro 3” Edyta Wróbel

Zmiany z dnia: 2022-05-19

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:34:10 Upublicznienie elementu informacja Przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalistycznych dla uczestników projektu „Lepsze jutro 3” Edyta Wróbel

Zmiany z dnia: 2022-05-12

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:40:45 Edycja elementu informacja Doradztwo zawodowe dla uczestników projektu „Lepsze jutro 3” realizowanego przez Miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze. Edyta Wróbel
12:34:15 elementu informacja Doradztwo zawodowe dla uczestników projektu „Lepsze jutro 3” realizowanego przez Miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze. - status aktualny
(widoczna od 2022-04-27 00:00:00 do 2022-05-11 15:00:00)
Edyta Wróbel
12:31:54 Upublicznienie elementu załącznik do informacji informacja o wyborze oferty - Nazwa elementu do którego przynależy: Doradztwo zawodowe dla uczestników projektu „Lepsze jutro 3” realizowanego przez Miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze. Edyta Wróbel

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony