ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 01/06/2016Drukuj informację Ogłoszenie numer: 01/06/2016

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Księgowy

Miejsce pracy: CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Wymiar etatu: 1/2 etatu

Ilość etatów: 1

Wydział: CIS-projekty

Data udostępnienia: 2016-06-28

Ogłoszono dnia: 2016-06-28 przez Dagmara Machlaj

Termin składania dokumentów: 2016-07-12 12:00:00

Nr ogłoszenia: 01/06/2016

Zlecający: Dyrektor Centrum Integracji Społecznej

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
2. Niekaralność za przestępstwa przeciwko mieniu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne  skarbowe, a także  za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego.
3. Ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6 letnia praktyka w księgowości.
4. Znajomość obsługi programu komputerowego „Finanse i księgowość” firmy Vulcan.
5. Znajomość komputerowej ewidencji księgowej w jednostkach budżetowych.
6. Znajomość rozliczeń środków finansowych w ramach programów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej.
7. Znajomość Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10.03.2010 w sprawie klasyfikacji wydatków strukturalnych oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z 2.03.2010 w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
8. Znajomość zasad księgowości budżetowej oraz zasad finansowania projektów EFS.
9. Znajomość ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. oraz ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.
10. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku objętym naborem.
11. Obywatelstwo państwa członkowskiego UE.
 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Ponoszenie odpowiedzialności za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości określonych ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 76 poz.694 z późn. zm.).oraz za naruszenie dyscypliny finansów publicznych zgodnie z ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 14 poz. 114 z późn. zm.).
2. Prowadzenie księgowości związanej z projektem.
3. Przygotowanie planów finansowych dochodów i wydatków w projekcie.
4. Sporządzanie kalkulacji dochodów i wydatków oraz sprawozdań finansowych i statystyki publicznej.
5. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych oraz zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
 

V. Wymagane dokumenty:

1. Życiorys zawodowy (CV).
2. List motywacyjny.
3. Kserokopie świadectw pracy zawodowej.
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia.
5. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
6. Inne dokumenty zaświadczające o kwalifikacjach i umiejętnościach niezbędnych w pracy na stanowisku objętym konkursem.
7. Kserokopie dokumentu potwierdzającego orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – w przypadku osób, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).
8. Oświadczenie o niekaralności.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.).”

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2016-07-12 12:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać w terminie do dnia 12.07.2016 r. do godziny 12.00 w zamkniętej kopercie z podanym adresem i numerem telefonu kontaktowego wraz z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko – Księgowy w Centrum Integracji Społecznej”.
c. Miejsce:
Centrum Integracji Społecznej
ul. Staszica 4
65-175 Zielona Góra

VII. Informacje dodatkowe:

Wybrane osoby spełniające kryteria formalne konkursu zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.
Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy informacyjnej w Centrum Integracji Społecznej.
Aplikacje, które wpłyną po terminie i aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Integracji Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dagmara Machlaj
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-06-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dagmara Machlaj
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-06-28 08:19:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dariusz Jabłoński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-06-28 08:23:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dariusz Jabłoński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-07-12 14:24:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3379 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony